Підручники для школи
  

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Чайка" відділу освіти міської ради м. Селидове


запам'ятати

 

Інклюзивна освіта

                  

Наразі в нашій державі відбувається реформування і модернізація освіти. Одним з глобальних чинників цього процесу є цивілізаційні процеси, пов’язані з еволюційним розвитком людства та зміною ставлення до осіб з особливими освітніми потребами.

Зважаючи на це, реформування освіти в Україні сьогодні пов’язують із задоволенням освітніх потреб, інтересів і реалізацією потенційних можливостей розвитку особистості кожного члена суспільства, зокрема громадян з інвалідністю та особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.

До категорії дітей з особливими освітніми потребами відносяться діти сліпі та із зниженим зором; глухі та із зниженим слухом; з тяжкими порушеннями мовлення; із затримкою психічного розвитку; з порушеннями опорно-рухового апарату; розумовою відсталістю; діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах.

Велике значення для інтеграції дітей з інвалідністю у суспільство має їх реабілітація, проведення корекційно-розвиткової роботи. Такі освітні послуги надаються фахівцями консультації. Від того, наскільки своєчасно та якісно будуть надані дитині всі необхідні послуги та чи буде адаптоване навколишнє середовище, залежить все подальше життя та добробут маленького громадянина України.

Питання соціалізації таких дітей та надання їм якісних освітніх послуг потребує посиленої уваги суспільства. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і кожна людина є особливою. Рівність полягає не в тому, щоб до всіх ставитися однаково, а в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а надто до дітей з особливими освітніми потребами — ця теза має стати засадничою в суспільній свідомості.

Нормативна база

 

Закон України «Про освіту» 2017 рік.

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Стаття 20. Інклюзивне навчання

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

 

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 

Наказ МОН від 15.05.2013 № 512 "Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні"

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/nmon_512_15052013_1.doc

 

Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/1_9_487.doc

 

Постанова КМУ 530

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/kabinet_ministriv_ukrajin1.docx

 

Постанова КМУ 531

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/kabinet_ministriv_ukrajini.docx

 

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за№224/26669.

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/ministerstvo_osviti_i_nauki_ukrajin1.docx

 

Положення про організаційну діяльність інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/polozhennja_pro_inkljuziju.docx

 

Наказ Міністерства освіти і науки від 08.06.2018 № 609 "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

 

/uploads/editor/13017/746292/sitepage_24/files/nakaz_mon_pro_zatverdzhennja_primirnogo_polozhennj.docx