Підручники для школи
  

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Чайка" відділу освіти міської ради м. Селидове


запам'ятати

 

Звіт директора за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора

ЗВІТ директора закладу дошкільної освіти № 1 «Чайка»Марини СИЛЕНКОперед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу 2021 – 2022 навчальний рік «08» червня 2022 року

 

Звіт директора закладу дошкільної освіти № 1 «Чайка»перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу у 2021 – 2022 навчальному році

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю». Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАТЕРИСТИКА

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу комунальної форми власності №1 «Чайка» - це заклад освіти і виховання дітей віком від 1,5 року до 6 (7) років розташований за адресою м. Селидове, вул. Перемоги буд. 73. Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Функціонує з вересня 1970 року. Заклад дошкільної освіти розташований у типовому 2-х поверхневому будинку, в якому є музичний зал, педагогічний кабінет, адміністративні кабінети, медичний кабінет, кабінет практичного психолога, пральня, харчоблок.Групових кімнат 12, одна перебудована під спортивний зал а інша під кабінет психолога та музей національних традицій України. В ЗДО №1 "Чайка" обладнані дві логопедичні групи, які мають логопедичні кабінети.Для кожної вікової групи обладнані ігрові майданчики з павільйонами. Для занять фізичною культурою на свіжому повітрі обладнаний фізкультурний міністадіон. Матеріальна база забезпечена необхідними умовами для повноцінного виховання та навчання дошкільників, в наявності необхідний м‘який та твердий інвентар.Медичний кабінет обладнаний апаратурою для проведення фізіотерапевтичних процедур: тубус - кварц, кварц - УВЧ, бактерицидні лампи тощо.Планова наповнюваність складає 11 груп на 220 дитячих місць.

 

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Режим роботи установи – 10,5 годин, 10 груп працюють з 7.00 до 17.30. На 2021 – 2022 навчальний рік заклад дошкільної освіти був укомплектований таким чином: групи ясельного віку (2-3 рік життя) - 2 групи; групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) - 2 групи; групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.) - 2 групи; групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.) - 2 групи; логопедичні групи – 2 групи.Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, всі технологічні та побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам.Комплектація груп проводилась з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Зарахування дітей до закладу здійснювалось на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, копії свідоцтва про народження дитини та присвоєння ІНН. Від кожного з батьків отримувалась згода на використання персональних даних дітей. З 01.09.2013 року в дошкільному закладі працює «КУРС: Дошкілля», «КУРС: Сайт для ДНЗ» - існує електронна черга в ЗДО, яка контролюється відділом освіти, відповідальний за електронну реєстрацію в дошкільному закладі дає пояснення батькам стосовно електронної реєстрації.

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами заклад дошкільної світи укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює в дошкільному закладі 53 особи: зокрема, педагогічних працівників — 23 особи, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку - 13 -57% -, з базовою вищою -9 осіб – 39%,1педагог 4%навчається у Бердянському державному педагогічному інституті. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 3 спеціалісти, 7педагогів - «спеціалісти II категорії», 1 педагог має «вищу категорію» та 3 вихователя мають педагогічне звання «вихователь – методист»,1-старший вихователь З боку директора в закладі дошкільної освіти проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Відповідно до «Положення про атестацію педагогічних працівників України» «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. було заплановано атестувати наступних педагогічних працівників: на підтвердження відповідності займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду вихователя Гладку Вікторію Леонідівну та музичного керівника Романову Раїсу Олександрівну, підтвердження відповідності займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» та встановлення 12 тарифного розряду вихователям логопедичних груп Гаврон Інні Петрівні та Погорєловій Анні Юріївні, вихователю середньої групи Давидовій Вікторії Костянтинівні, підтвердити педагогічне звання «вихователь – методист» Горбатенко Галині Іванівні та атестуватися директору Силенко Марині ВалеріївніПедагоги пройшли атестацію 2021-2022 н.р, підтвердили та підвищили заплановані тарифні розряди та кваліфікаційні категорії. Вихователь Довгоброд Н.В. навчається у Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті дошкільної освіти.У 2022 році було заплановано підвищення кваліфікації при Донецькому обласному ІППО за програмою навчання вихователів Анрєєвої О.Д., Залівіної Л.К., Ткаченко Т.І., Новак Н.О.. вихователя – методиста Стрільник Н.І. Курсову перепідготовку на даний час пройшла тільки вихователь Довгоброд Н.В.Також всі педагогічні працівники закладу були зареєстровані на підвищення кваліфікації за програмою семінарів, вебінарів, тренінгів, спецкурсів, але через військовий стан дані заходи не всі проводились Донецьким обласним ІППО. Пройшли Горбатенко Г.І., Ткаченко Т.І та Довгоброд Н.В.Належна увага в ЗДО приділялась самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно: проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури. Протягом навчального року всі педагоги постійно підвищували педагогічну майстерність, приймаючи участь у роботі методичних об’єднань міста, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій. Форми роботи в зв’язку з карантинними обмеженнями відбувалися в режимі он-лайн (платформа ZOOM).Не звертаючи уваги на військовий стан, активні бойові дії в нашому регіоні та призупинення освітнього процесу з 26.02.2022, педагогічні працівники закладу продовжили займатися самоосвітою та вивчали передовий педагогічний досвід відомих педагогів з проблем: «Кільця Луллія - як засіб пізнавального розвитку, метод активізації мовлення, мислення», «Впровадження методики Х. Кюізенера, як засобу пізнання логіки і математики в дошкільному віці», «Використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям» (Ткаченко Т).

Вихователем - методистом закладу проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичних об'єднаннях педагогів міста, робота з самоосвіти.

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО

В навчальному році діяльність закладу дошкільної освіти здійснювалася згідно затвердженого колективом планом.

Річний план 2021 – 2022 н.р. передбачав вирішення колективом пріоритетних напрямків роботи

1.Продовжувати формувати у дітей ціннісне ставлення до здоров’я засобами здоровязбережувальних технологій.

2.Формувати в дітей основи сталого способу життя завдяки участі у проектній діяльності природничо – екологічного змісту.

3. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.

4. Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно - патріотичного виховання.Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педагогічних радах, на відкритих переглядах, педагогічних консультаціях, аналізувались під час тематичного вивчення.

Протягом року було проведено 3 педагогічних ради.

1. Педагогічна рада « Погляд у майбутнє: реальні кроки для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини.»

2. Педагогічна рада «Ігри з елементами спорту як засіб розвитку фізичних якостей дошкільників» до якої були проведені:

► Тематичне вивчення «За створенням умов ефективної взаємодії дошкільного закладу та родини у процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей»;

►Консультація для батьків «Особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку»

►Педагогічна консультація «Здоров'язбережувальні технології, їх використання в процесі роботи»;

►Семінар -практикум «Спортивні ігри і вправи –ефективний засіб фізичного виховання дошкільників»

► Конкурс на кращий конспект заняття з використання здоров’язберігаючих технологій

► Випуск фотоколажей «Як ми відпочиваємо родиною», «Мій улюблений вид спорту»

► Колективні перегляди:

► «Рецепти здоров’я для Карлсона і малюків» заняття валеологічного спрямування для дітей середньої групи вихователь Давидова В.К.

► «Пригоди веселого м’яча» середня група вихователь Полянцева І В.

► «Морем здоров’я» фізкультура вихователь Андрєєва О.Д.

► «Подорож до берегів Лімпопо» фізкультурна розвага з дітьми молодшої групи вихователь Горбатенко Г.І.

3. Педагогічна рада «Екологічні проекти як засіб формування в дошкільників навичок поведінки для сталого розвитку» до якої були проведені: ► Тематичне вивчення «Стан реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» в гр. «Світлячок», «Семіцветік»

► Педагогічна консультація «Лепбук для реалізації ідеї сталого розвитку»

► Педагогіка емпауерменту для формування дій спрямованих на сталий розвиток.

► Педагогічний тренінг «Екологічні цікавинки»

► Круглий стіл «Навички для сталого способу життя та їхній вплив на розвиток дитини».

► Виставка лепбуків для використання в роботі з дітьми по вивченню екології

► Колективні перегляди : ► «Майбутнє без сміття» логопедича група вихователь Гаврон І.П.

► «Снігова лабораторія» експериментально-дослідницької діяльності у молодшій групі вихователь Платонова Ю.В.

► «Вода –водиця, вода чарівниця» заняття з елементами дослідницької діяльності вихователь Рядова М.В.

У зв’язку з воєнним станом та призупиненням освітнього процесу з 26.02.2022 вихователі Ткаченко Т.І, Новак Н.О., Стовбурова А.В та вчитель-логопед Головацька А.Г не провели відкриті заняття, заплановані на березень та квітень 2022 року.

 

V. СТАН ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у закладі вироблена і втілюється ціла оздоровча система, а саме:- ранкова гімнастика;- фізкультурні заняття; - фізкультурні комплекси на прогулянці;- фізкультхвилинки під час навчальної роботи; - загартовуючі процедури після сну;- гімнастика пробудження та загартовуючі процедури; - прогулянки;- рухливі ігри;-спортивні розваги.Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Він здійснювався за напрямками:контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.Протоколи медико - педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щоквартально.У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи. На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я дітей дошкільного закладу: загартовуючі заходи (загартування повітрям, водою, гігієнічна гімнастика.) проведення занять з фізичної культури з обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей дітей, правильним оцінюванням реакції дітей на загрузку на м'язи, прохолодне повітря тощо: своєчасно проводився патронаж відсутніх дітей; забезпечувалась висока працездатність дітей протягом всього заняття не допускаючи перевантаження дітей.Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень,особливо під час карантину на СОVID, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року проводились спортивні свята, розваги, Дні здоров'я.

 

VІ. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Основною формою організації роботи навчальної діяльності дітей в закладі залишається заняття з різних видів діяльності. Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форм організації (тематичні, комплексні, інтегровані, комбіновані, підсумкові). Організація життєдіяльності дітей й містить в собі гурткову роботу. В закладі працюють гуртки – «Вмілі рученята», робота якого сприяє розвитку у дітей креативності та мілкої моторики, «Казковий вернісаж», робота якого спрямована на розвиток емоцій та творчих здібностей засобами театралізованої діяльності, «Зелена аптека» екологічного спрямування.Виходячи з плану освітнього процесу за минулий навчальний рік були проведенні спостереження за рівнем компетентності дітей за програмою навчання і виховання дітей «Дитина» та визначений відсоток зростання рівня знань та умінь різних вікових групах у порівнянні з початком навчального року та у січні місяціВиходячи з даних аналізу щодо визначення рівнів сформованості знань, умінь та навичок дітей всіх вікових груп за розділами програми навчання та виховання «Дитина» у порівнянні з початком навчального року, визначено значну динаміку зростання:Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державною базовою програмою та нормативними документами.Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.Основна увага педагогічного колективу закладу приділяється якісній підготовці дітей до школи, що складається з формування мотиваційної, психологічної, комунікативної готовності. Вихователі старших груп «Капітошка» та «Сонечко» Залівіна Людмила Казимирівна та Андрєєва Олена Дмитрівна і груп, які відвідують діти, що йдуть до школи, протягом року показали високу результативність роботи. До таких висновків підводять результати комплексного вивчення навчально - виховного процесу, яке було здійснено з метою аналізу сформованості базових якостей особистості та шкільної зрілості дошкільників в січні місяці практичним психологом закладу Шафієвою Оленою МиколаївноюМоніторинг стану готовності до шкільного навчання показав, що з 52 випускників всі діти готові до навчання у школі , але через зупинку освітнього процесу 26.02.2022року, через воєнні дії що відбуваються в нашій державі деякі батьки відмовляються віддавати дітей до школи з 1вересня 2022року. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. Заклад дошкільної освіти у наступному 2022 - 2023 навчальному році для підвищення рівня готовності дітей до навчання у школі буде продовжувати вдосконалювати роботу з: розвитку порівняльного і пояснювального мовлення, розвитку дрібної моторики руки, розвитку сенсомоторної координації на аркуші і техніці малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

 

VІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗДО

Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти №1 «Чайка» здійснює директор Силенко Марина Валеріївна.З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі існують такі форми самоуправління:

- Рада закладу;

- батьківський комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з ОП трудового колективу;

Управлінські рішення та дії директора закладу у поточному році були спрямовані на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань:1. Комплектація штату у відповідності до затвердженого штатного розпису;2. Організація роботи щодо охоплення навчання дітей 5 – річного віку 3. Облік дітей у мікрорайоні. У закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім'ї. В закладі організовано роботу консультативного пункту .4. З метою створення позитивного іміджу закладу створено і продуктивно працює власний WEB – сайт закладу, який містить цікаву та корисну інформацію. Значні заходи, які відбуваються в закладі, вихователі Новак Н.О.. Погорєлова А.Ю та Рядова М.В. публікують в facebook.5. Організація роботи зі зверненнями громадян. Письмових звернень за даний період не надходило. На особистому прийомі головними питаннями було працевлаштування та оформлення дитини до ЗДО.6. Впровадження системи винагород, преміювання та заохочення працівників за успіхи в роботі. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошеву винагороду (згідно ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі 30% від посадового окладу. Кращі працівники були відмічені Грамотами відділу освіти Селидівської міської ради7. Організація роботи з батьками та громад кістю з метою залучення їх до управління закладом відбувалось через засідання ради ЗДО, засідання батьківського комітету, загальні батьківські збори. Голова батьківського комітету щомісячно аналізує роботу, результати висвітлюються у відповідних актах.

 

VІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ ВИХОВАНЦІВ ТА СОЦАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готують наочно-інформаційні повідомлення на теми, актуальні для певної вікової групи. Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Для вас, батьки», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Методичний вісник», «Будь обережним» тощо. Вихвателями закладу були створені групи в вайбері в яких виставлялася інформація для батьків різного напрямку особливо під час корона вірусної інфекції COVID – 19» Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти плідно працювали з батьками вихованців і проводили консультації з різноманітної тематики:ü Вихователь-методист Стрільник Н.І. – «Завдання ЗДО і сім’ї у вихованні безпеки – поводження у життєвому просторі» (вересень 2021), «Рухливі ігри, як бавляться наші діти» (жовтень 2021), «Як обирати спортивну секцію для дитини» (листопад 2021) ü Практичний психолог Шафієва О.М.. – – «Проблеми адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ЗДО та шляхи їх подолання» (вересень 2021), «Культура взаємин батьків і педагогів»(грудень 2021) «Готовність дитини до Нової української школи: важливі аспекти» (лютий 2022). ü Вчитель-логопед Головченко Н.М.. – «Методи профілактики мовних порушень у дітей дошкільного віку» (вересень 2021). «Спільна робота ЗДО і сімї у підготовці дітей до школи» (січень 2022)ü Вчитель логопед Головацька А.Г. «Використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям» (жовтень 2021), «Як навчити читати дитину»(січень 2022) ü Сестра медична старша Шокіра Л.М. – «Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції COVID – 19» (вересень 2021), «Дотримання санітарного регламенту в ЗДО» (жовтень 2021), «Профілактика інфекційних захворювань у дітей» (січень 2022).ü Музичний керівник Романова Р.О. – «Естетичне виховання найменших засобами музики та художнього слова» (листопад 2021), «Вплив музики на творчий розвиток дітей дошкільного віку» (лютий 2022).ü Вихователь Гаврон І.П. – «Екологічне виховання дітей в сім’ї» (жовтень 2021). «Виклики сталого розвитку для дорослих» (лютий2022) ü Вихователь Погорєова А.Ю. «Сім вправ для підготовки руки дитини до письма» (листопад 2021) ü Вихователь Горбатенко Г.І. «Кільця Луллія - як засіб пізнавального розвитку, метод активізації мовлення, мислення»(листопад 2021), «Впровадження методики Х. Кюізенера, як засобу пізнання логіки і математики в дошкільному віці» грудень 2021), Також вихователем-методистом, сестрою медичною старшою, практичним психологом, вчителем-логопедом та вихователями проводилось анкетування батьків, розповсюджувалися пам’ятки, надавались індивідуальні консультації за запитом батьків дошкільників Був проведенй майстер клас вихователем Платоновою Ю.В. « Виготовлення та розпис імбирного пряника до Святого Миколая». Але у зв’язку з воєнним станом та призупиненням освітнього процесу з 26.02.2022 заходи, заплановані на березень, квітень та травень 2022 року проведені не були .Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу відділу освіти "Про проведення обліку дітей дошкільного віку" проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. На підставі списків складений банк даних дітей, що не відвідують ЗДО.Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону діти 5-річного віку, неохоплені дошкільною освітою у кількості 5 чоловік знаходились під патронатом дошкільного закладу. Були складені заходи по роботі з цими дітьми, на їх адресу були розіслані запрошення до відвідування свят та розваг. Але жодна дитина за різними обставинами не відвідали дитячий садок.Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом директора призначено громадським інспектором Стрільник Н.І.., вихователя - методиста. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту, складає соціальний паспорт закладу. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час батьківських зборів, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогівДостатньо матеріалів з даного питання знаходяться і в батьківських куточках.

 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в ЗДО здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.Вартість харчування дітей в ЗДО на сьогоднішній день складає 36.00 грн. для дітей дошкільного віку та 28.00 грн. для дітей раннього віку, з них 60% оплата від батьків та 40% з міського бюджету. Режим харчування дітей відповідає режиму роботи закладу та віковим групам затверджений директором. Графік видачі їжі затверджений директором.В закладі складені примірні чотиритижневе меню на осінній, зимовий періоди які затверджені та узгоджені з начальником Покровського управління ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області літній та весняний. Меню вивішується щодня увечері, щоб батьки могли напередодні ознайомитися з ним. В закладі під керівництвом директора впроваджується система НАССРГотуючи страви, кухарі ретельно дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Об'єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад 2 – 3 рази на тиждень. Продукти харчування надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.Умови для організації харчування в ЗДО задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконуються вимоги щодо дотримання санітарно -гігієнічного режиму. Придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів.В закладі здійснюється щоденний контроль за організацією харчування медичною сестрою та директором ЗДО та постійно діючою робочою групою з вивчення стану організації безпечного харчування (НАССР) . Результати фіксуються в «Діловому щоденнику контролю» та Журналі контролю за організацією харчування, Журналі моніторингу за принципом НАССР і т.д.Бракеражна комісія систематично контролює виконання меню і якість страв. Медична сестра проводить санітарно просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій . У закладі харчуються діти пільгових категорій:безкоштовно:діти, батьки яких є учасниками АТО – 13,діти із сімей ВПО – 12,діти з ООП - 3;діти позбавлені батьківського піклування -1діти з малозабезпечених сімей -730% від вартості харчування:діти з багатодітних сімей –17

 

.Х. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕНЯ ТРАВМАТИЗМУ

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках: - Створення безпечних умов для перебування дітей. - Організація догляду за дітьми. - Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД. - Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД. - Робота з батьками. Кожен працівник закладу дошкільної освіти проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, освітній заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до міського відділу освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО. З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю: · адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік); · попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки. Ретельна робота проводилася на протязі року по навчанню малят правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.В «Куточку безпеки» (для проведення занять з ОБЖ) постійно поновлювались дидактичні матеріали, придбані інформаційні стенди, атрибути до ігор; поповнювалися матеріали у батьківських куточках з даної тематики. Між адміністрацією та трудовим колективом складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих та трудових відносин.Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.Зобов'язання адміністрації, передбаченні колективним договором, ретельно виконуються. За звітній період травмування дітей не зафіксовано. Серед працівників випадків травматизму не зафіксовано.

 

ХІ. РОБОТА ЗІ ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

Протягом 2021 - 2022 н.р. у ЗДО №1 «Чайка» працював батьківський комітет. Члени комітету систематично були присутні на засіданнях, які проводились директором ЗДО онлайн у зв’язку з карантином на СOVID-19. Вони організовували роботу з батьками щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Заклад протягом 6 місяців був забезпечений миючими засобами, серветками, туалетним папером, предмети господарського призначення.В групах «Капітошка», «Чомусики», «Світлячок», «Зіронька», «Ромашка», «Малятко», «Сонечко», «Семіцветік» були оновлені харчоблоки, за батьківські спонсорські кошти. За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

 

 Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. Зібратись разом - це початок, триматись разом - це прогрес, працювати разом - це успіх!

Директор ЗДО Марина СИЛЕНКО.