Підручники для школи
  

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Чайка" відділу освіти міської ради м. Селидове


запам'ятати

 

Освітня прграма 2021-2022 н.р.

 

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 «ЧАЙКА»

КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням педагогічної ради                                                                директор ЗДО №1

від  «07»вересня 2021                                                                           «Чайка»

протокол №1                                                                                          _________Марина СИЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти ( ясла – садок )№1 «Чайка»

комбінованого типу комунальної форми власності

на 2021 - 2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Зміст

Загальні відомості про  ЗДО №1 «Чайка» …………………………………4

Розділ І. Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО……………………5

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу…………………………….….....6

3. Тривалість навчального року………………………………………….....6

4. Мережа груп………………………………………………………………7

5. Режим роботи закладу…………………………………………………....7

 

Розділ II. Інструменти забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення……………………………………………………..8

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності………………8

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу……………....10

4. Контроль якості освітнього процесу……………………………………..10

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів…………… ..11

6. Моніторинг сформованості компетенцій дітей…………………………11

 

Розділ ІІІ. Методична проблема та завдання на 2021-2022 н.р……….12

Розділ ІV. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми  .13

Розділ V. Особливості організації освітнього процесу

1. Режим дня……………………………………………………………… …14

2. Планування освітнього процесу………………………………………. ...17

3. Види діяльності………………………………………………………........17

4. Форми організації освітнього процесу…………………………………..17

5. Навчальне навантаження……………………………………………........18

6. Види і типи занять…………………………………………………...........21

7. Інноваційна діяльність……………………………………………….. ….21

 

Розділ VI. Завдання та результати освітньої діяльності

Ранній вік…………………………………………………………………….22

Молодший вік…………………………………………………………. ……28

Середній вік………………………………………………………………….36

Старший вік………………………………………………………………….46

 

Розділ VІI. Модель випускника закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Загальні відомості

 

Повна назва закладу

 «Заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Чайка» комунальної форми власності Селидівської міської  ради»

Код ЄДРПОУ

21984727

Юридична адреса закладу

85400, Донецька обл.,

м Селидове

вул Перемоги 73

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

http://dnz1chajka.ucoz.ua

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Силенко Марина Валеріївна

Дата заснування закладу

1970 рік

Проектна потужність

220 місць

Площа земельної ділянки

675.47  м2

Площа будівлі

772.583 м2

 

 

Кількість груп

10 груп:

2 групи дітей раннього віку,

2 групи дітей молодшого дошкільного віку,

2 групи дітей середнього дошкільного віку,

2 групи дітей старшого дошкільного віку.

2логопедичні групи 

Мова навчання

Українська

Режим роботи закладу

Режим роботи закладу: 700 – 1730.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому  директора

Понеділок – 9.00 – 12.00

Четвер – 9.00 – 12.00

 

Розділ І.

Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 05. 09. 2917р  №  2145 - VIII;

- Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07. 2001р №  2628 - ІІІ;

- Базового компонента дошкільної освіти в Україні затверджденого наказом МОН від12.01.2021 №33;

- Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. №86;

- Статуту закладу;

-Указ Президента України від 18 травня 2019року №286\2019 Стратегія національно –патріотичного виховання на 2020-2025роки

-  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

-Цільова соціальна програма національно –патріотичного виховання в Донецькій області на 2021-2025роки

- Порядку  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21.08.2019 №800

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

- Листа МОН від 09.08.2021 р. № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році»;

- Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

- Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165;

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»  № 1/9-456

від 02.09.16р .;

- Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року

- Інструктивно-методичного листа МОН «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-664 від 27.09.10 р.;

- Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

- Лист МОН від 11.10. 2017р №1\9-546 «Щодо організації  взаємодії закладів дошкільної освіти  з батьками  вихованців»;

-  Наказ МОН від 16.03. 2020р. №406 «Про організаційні заходи  для запобігання  поширенню коронавірусу  COVID -19»;

-  Лист МОН від 23.042020р № 1\9 2019 «Щодо  організації  роботи  закладів дошкільної освіти під час карантину»;

- Постанова МОЗ  від 21.05.2020 р № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо  організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID -19»;

- Лист МОН від 29.07.2020р  №1\9  406  «Про підготовку  закладів освіти  до нового навчального року  та опалювального  сезону в умовах адаптованого карантину»;

- Лист МОН від 30.07.2020р  №1\9  411 « Щодо організації діяльності  закладів дошкільної освіти  у 2020-2021  навчальному році

- Постанова МОЗ від 22.08.2020  № 50 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у звязку  поширенням короновірусної хвороби  COVID -19

- інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

- Постанова МОЗ від 22.09.2020  № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у звязку  поширенням короновірусної хвороби  COVID -19

- Постанова КМУ від 24.03.2021р №305 «про затвердження норм та Порядку організації харчування  у закладах освіти  та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

- Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

 

- Постанова МОЗ від 23.08.2021 р. №8 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіт на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)”

 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”

 

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

Пріоритетний напрямок роботи закладу: інтеграція суспільного та

родинного виховання .

 

3. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31травня наступного року,  Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

 

4. Мережа груп

У 2021 -2022 навчальному році укомплектовано 10 груп:

- 2 групи раннього віку - третього року життя (група №1,№2);

- 2 групи молодшого віку - четвертого року життя (групи №3, 4);

- 2 групи середнього віку - п'ятого року життя (групи №5, 6);

- 2 групи старшого віку - шостого року життя (групи №7, 8) .

- 2 групи  логопедичні  (№9, №10);

 

 

Група

(№, назва)

Вік

Профіль

Спеціальні групи

Кількість

дітей за списком

№1 « Малятко»

  ранній

 

 

18

№2  «Теремок»

  ранній

 

 

14

№3 «Бджілка»

молодший

Логіко математичний

 

18

№4 «Чомусики»

молодший

Художньо - естетичний

 

20

 

№5 «Семіцветік»

середній

Еколого

валеологічний

 

18

№6 «Світлячок»

середній

Еколого

валеологічний

 

17

 

№7 « Сонечко»

«

старший

Гуманітарний

 

20

№8 ««Капітошка»

старший

Фізкультурно - оздоровчий

 

21

№9  «Ромашка»

старший

 

мовна

12

№ 10 «Зіронька»

старший

 

мовна

12

Всього

 

 

 

170

 

 

 

 

 

5.  Режим роботи закладу дошкільної освіти

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

Режим роботи закладу: 7.00 – 17.30.

 

 

                                              

 

                                                                            Розділ II.

Інструменти забезпечення якості освіти

 

1. Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу, базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна кількість працівників складає 55 осіб, з них - 23 педагогічних працівників, 2 - медичні працівники, та 30 осіб обслуговуючого персоналу.

                           

                                                                 Освітній рівень педагогів

педагоги

Вища освіта

Середня спеціальна

Навчаються

директор

1

-

-

вихователь-методист

 

1

-

вихователі

8

7

1

музичні керівники

1

1

-

вчителі-логопеди

2

-

-

практичний

психолог

1

-

-

 

 

 

 

  Рівень освіти  57% вища освіта, 43% середня освіта

                       

 

 

 

Згідно з перспективним планом проходження атестації у 2021 - 2022 році заплановано атестувати 6 - педагогів: вихователі Горбатенко Галина Іванівна, Гладка Вікторія Леонідівна, Давидова Вікторія Костінтинівна, Погорєлова Анна Юрівна, Гаврон Інна Петрівна, муз керівник Романова Раїса Олександрівна.

Підвищення кваліфікації педагогів в закладі здійснюється відповідно  Порядку  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21.08.2019 №800   

Згідно з перспективним планом проходження курсів підвищення кваліфікації протягом 2021 року заплановано направити на курси при ДІППО : вихователя – методиста Стрільник Н.І., вихователів – Андрєєву О.Д. Залівіну Л.К. Ткаченко Т.І.,вчителя логопеда Головченко Н.М.

 

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

- музична зала;

- спортивна зала;

- кабінет психолога;

- 2 кабінета логопедичних;

- кабінет медичної сестри;

- ізолятор;

- 2 комп’ютера;

- 2 багатофункціональних пристрої;

       Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО перебуває на достатньому рівні, цьому сприяє систематична робота у  напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам.

Предметно - просторове середовище закладу сучасне, розвивальне, як в кожній віковій групі так і в ЗДО в цілому. До поповнення ігрових осередків залучаються і батьки вихованців шляхом участі в акціях по виготовленню різних дидактичних матеріалів та іграшок власними руками. Проте, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу потребує постійного поповнення та оновлення,  враховуючи необхідність забезпечення іграшками та навчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

 

 

Структура предметно-просторового середовища закладу

Назва осередку

 

 

 

 

 

 

       

 

Куточки, які утворюють осередок

Наявність куточків у групах для дітей різного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й рік життя

4-й

 рік життя

5-й рік життя

6-й

рік життя

Пізнавально-

інтелектуальний

осередок

Куточок сенсорного виховання

 

 

 

 

 

Логіко математичний

куточок

 

 

 

 

 

Куточок природи

 

 

 

 

 

Національний куточок

 

 

 

 

Фізкультурно- оздоровчий осередок

 

Куточок фізичного виховання

 

 

 

 

 

Куточок безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

Ігровий

осередок

 Куточок сюжетно-рольових

 

 

 

 

 

Куточок конструкцій-но- будівельних ігор

 

 

 

 

 

 

 

 

Куточок ряження

 

 

 

 

Художньо- естетичний осередок

 

Куточок образотворчості

 

 

 

 

 

Куточок музичного виховання

 

 

 

 

Мовленнєвий осередок

Куточок книжки

.

 

 

 

 

Театральний куточок

 

 

 

 

 

Мовленнєвий куточок

 

 

 

 

Центр

самоорганізації

 

Куточок чергових

 

 

 

 

 

Куточок усамітнення

 

 

 

 

 

Куточок праці

 

 

 

 

             

 

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до вимог

Листа МОН від 09.08.2021 р. № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році»;

4.  Контроль якості освіти

№з/п

Вид

 

Напрям вивчення

Термін вивчен-ня

Форма узагаль-нення

Розгляд резуль-

татів

Відпові-

дальні

4.1

комплексне

Комплексне вивчення рівня життєдіяльності дітей в  групі № 7 «Сонечко» (старший дошкільний вік)

січень

довідка

Вироб-нича нарада

директор,

вих.-мет.

4.2

 

тематичне

 Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 5-го року життя в гр. «Ромашка» «Зіронька»

квітень

довідка

Вироб-нича нарада

 

директор,

вих.-мет.

 

тематичне

Створення умов для фізичного розвитку особистості

листопад

довідка

педрада

директор,

вих.-мет.

 

тематичне

Стан реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» в гр. «Світлячок», «Семіцветік»

лютий

довідка

педрада

директор,

вих.-мет.

4.3

Оперативний контроль

Організація  харчування в групах під час адаптованого карантину

Упродовж року

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

медсестра

 

 

Медичне обслуговування

Упродовж року

Контрольні картки

До відома,

 

директор.

 

 

Стан безпеки життєдіяльності дітей

Упродовж року

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

 

 

Стан роботи з охорони праці

Упродовж року

 

До відома,

 

директор, вих.-мет.

4.4

 

Вибіркове вивчення

Виховання у дітей навичок самообслуговування

Упродовж року

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

медсестра

 

 

Дотримання режиму дня з урахуванням вимог адаптованого карантину  

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

 

 

Виконання рухового режиму протягом дня

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

медсестра

 

 

Організація і проведення прогулянок упродовж дня

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

медсестра

 

 

Якість проведення ранкової гімнастики

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 

директор, вих.-мет.

медсестра

 

 

Виховання культурно-гігієнічних навичок підчас адаптованого карантину

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 до педради

директор, вих.-мет.

медсестра

4.5

Попереджувальне вивчення

Підготовка педагогів до робочого дня

Постійно

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Зміст, якість, своєчасність перспективного та календарного планування

Система-тично

Контрольні картки

До відома,

 до педради

директор, вих.-мет.

 

 

Створення умов для організації трудової діяльності дітей

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Створення умов для самостійної рухової діяльності

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Створення умов адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

4.6

Епізодичне вивчення

Зміст ігрових  осередків

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Оформлення народознавчих осередків

1 раз на квартал

Контрольні картки

педгодина

директор, вих.-мет

 

 

Використання ігрових прийомів організації режимних процесів 

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Форми роботи з батьками з адаптації дітей до умов ЗДО під час карантину

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Організація свят, розваг, ранків після карантину та підчас карантину

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

Директор, вих.-мет.

 

 

Організація та проведення фізкультури на свіжому повітрі

Упродовж року

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

 

Перевірка виконань рекомендацій оперативного контролю

постійно

Контрольні картки

До відома

директор, вих.-мет.

 

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно-критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації освітнього процесу.

 

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога, двічі на рік:

перше оцінювання - у вересні,

друге - у травні.

 

Ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

 

Діагностування в молодших та середніх групах проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» / за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2016 р.

Діагностика дітей старшого дошкільного віку проводиться Згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»

 Від 06.11.2015.1/9.535 в закладі дошкільної освіти   проводиться моніторинг якості освітнього процесу з використанням 

кваліметричної моделі, електронний варіант якої передбачає введення в програму 

цифрових даних.

Діагностування у мовних групах проводиться вчителями-логопедами тричі на рік:

перше  -  у  вересні,

друге  -   у  січні,

третє  -   у  травні.

 

 

Розділ ІІI.

 

            Напрями та завдання на 2021-2022 навчальний рік.

         Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів  дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (додаток до листа МОН від 30.07.2020 №1/9-411), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2021–2022 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем:

      1.Продовжувати формувати у дітей ціннісне ставлення до здоровя  засобами здоровязбережувальних технологій.

2.Формувати в дітей основи сталого способу життя  завдяки участі у проектній діяльності природничо – екологічного змісту.

3. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.

      4. Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

 

     Завдання оздоровчого періоду:

      1. Формування високої стійкості організму дітей різним захворюванням.

      2. Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей

 Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.

 Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.

 Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.

 

                                                                 Розділ ІV.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина»  (Бєлєнька Г.В., Вертугіна В.М, Волинець К.І. та ін.).

Мета освітньої програми  - реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

 

 

 

 

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти.

 Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: перша молодша група  «Крихітки» (третій рік життя),  друга молодша група «Малята» (четвертий рік життя), середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя), старша  група «Фантазери – мрійники» (шостий рік життя), « Дослідники» (сьомий рік життя) кожен вік закінчується розділом  «Діти з особливими освітніми потребами» .  Освітні завдання для кожного віку в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового наповнення.  Закінчується програма  варіативною частиною БКДО : Подорожуємо у світ англійської мови, компютерна грамота, шахи, хореографія.

       Середня група працює за освітньою  програмою «Впевнений старт»

Мета програми «Впевнений старт» – збагачення досвіду взаємодії дитини  дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості. Зміст програмових освітніх завдань кожного розділу відображає комплексний підхід до процесу формування особистісних досягнень дитини (емоційно-ціннісне ставлення, знання, вміння, життєві навички), що трактується як життєва компетентність. Реалізація цих освітніх завдань спрямована на комплексний особистісний розвиток, що включає єдність емоційного, інтелектуального та вольового розвитку дитини. Провідними для дітей дошкільного віку залишаються комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров'язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньоестетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність. Нова редакція оновленої освітньої програми розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей, які будуть реалізовані у закладі дошкільної освіти.

Корекційна робота у спеціальних (мовних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами освітньої  програми для дітей від 2 до 7років «Дитина», Програмно-методичний комплекс Л.І.Трофименко.

 «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого та середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю.В.).

та «Корекційно – розвивальна та навчально – виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

 Інваріантна складова також реалізується через парціальні програми:

- програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (М.М. Єфименко);

- програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»;

- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л.В.Лохвицька);

- парціальна програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку»

- програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку  гри в шахи «Мудрі шахи»

- програма соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот»

 

                                                                     Розділ V.

Особливості організації освітнього процесу

  • Режим дня

     Організація життєдіяльності дітей 3–го року життя

 

Час

Режимні моменти

Зміст

7.00-8.00

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне спілкування

8.00-8.05

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика

8.05-8.15

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку

8.15-8.35

«Смачно та корисно»

Сніданок

8.35-8.45

«Водичко, умий личко»

Гігієнічні процедури

8.45-8.55

«Ігрова хвилинка»

Ігрова пауза, підготовка до занять

8.55-9.10

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 1

9.10-9.30

«Хвилинка пустощів»

Ігрова діяльність

9.30.-11.15

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка (спостереження, індивідуальна робота,

самостійна ігрова діяльність), повернення з прогулянки

11.15-11.30

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

11.30-12.00

«Смачно та корисно»

Обід

12.00-15.00

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.00-15.20

«Потягушки»

Поступовий підйом,

гімнастика пробудження, культурно-гігієнічні заходи

15.20-15.30

«Ростемо граючись»

Самостійна ігрова діяльність дітей

15.30-15.40

«Водичко, умий личко»

Підготовка до підвечірку

15.40-16.00

«Смачно та корисно»

Підвечірок

16.00-16.10

«Водичко, умий личко»

Гігієнічні процедури

16.10-16.20

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 2

16.20-17.30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні ігри, самостійна діяльність дітей, бесіди з батьками, повернення дітей додому

 

Організація життєдіяльності дітей 4–го року життя

 

Час

Режимні моменти

Зміст

7.00-8.10

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне спілкування (на вулиці)

8.10-8.20

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика

8.20-8.30

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку

8.30-8.50

«Смачно та корисно»

Сніданок

8.50-9.00

«Ігрова хвилинка»

Ігрова пауза, підготовка до занять

9.00-9.15

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 1

9.15-9.25

«Хвилинка пустощів»

Ігри на зняття емоційної напруги

9.25-9.40

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 2

9.40-12.20

«Весела прогулянка »

Підготовка до прогулянки, прогулянка (спостереження, індивідуальна робота,

самостійна ігрова діяльність), повернення з прогулянки

12.20-12.30

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

12.30-13.00

«Смачно та корисно»

Обід

13.00-15.30

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.30-15.45

«Потягушки»

Поступовий підйом,

гімнастика пробудження, культурно-гігієнічні заходи

15.45-16.10

«Ростемо граючись»

Самостійна ігрова діяльність дітей, індивідуальна робота, словесні, творчі ігри

16.10-16.20

«Водичко, умий личко»

Підготовка до підвечірку

16.20-16.40

«Смачно та корисно»

Підвечірок

16.40-17.30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні ігри, самостійна діяльність дітей, бесіди з батьками, повернення дітей додому

 

Організація життєдіяльності дітей 5–го року життя

 

Час

Режимні моменти

Зміст

7.00-8.15

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне спілкування (на вулиці)

8.15-8.25

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика

8.25-8.35

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку

8.35-8.55

«Смачно та корисно»

Сніданок

8.55-9.10

«Ігрова хвилинка»

Ігрова пауза, підготовка до занять

9.10-9.30

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 1

9.30-9.40

«Хвилинка пустощів»

Ігри на зняття емоційної напруги

9.40-10.00

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 2

10.00-12.25

«Весела прогулянка »

Підготовка до прогулянки, прогулянка (спостереження, індивідуальна робота, самостійна ігрова діяльність), повернення з прогулянки

12.25-12.30

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

12.30-13.00

«Смачно та корисно»

Обід

13.00-15.30

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.45-16.15

«Ростемо граючись»

Самостійна ігрова діяльність дітей, словесні, творчі ігри

16.15-16.20

«Водичко, умий личко»

Підготовка до підвечірку

16.20-16.40

«Смачно та корисно»

Підвечірок

16.40-17.30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні ігри, самостійна діяльність дітей, бесіди з батьками,

повернення дітей додому

 

         Організація життєдіяльності дітей 6–го року життя

 

Час

Режимні моменти

Зміст

7.00-8.20

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне спілкування (на вулиці)

8.20-8.30

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика

8.30-8.35

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку

8.35-8.55

«Смачно та корисно»

Сніданок

8.55-9.10

«Ігрова хвилинка»

Ігрова пауза, підготовка до занять

9.10-9.35

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 1

9.35-9.45

«Хвилинка пустощів»

Ігри на зняття емоційної напруги

9.45-10.10

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 2

10.10-12.30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка (спостереження, індивідуальна робота, самостійна ігрова діяльність), повернення з прогулянки

12.30-12.35

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

12.35-13.05

«Смачно та корисно»

Обід

13.05-15.20

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.20-15.35

«Потягушки»

Поступовий підйом, гімнастика пробудження, культурно-гігієнічні заходи

15.35-15.50

«Ростемо граючись»

Самостійна ігрова діяльність дітей, словесні, творчі ігри

15.50-16.15

«Розвивальна, виховна та навчальна діяльність»

Заняття 3

16.15-16.20

«Водичко, умий личко»

Підготовка до підвечірку

16.20-16.40

«Смачно та корисно»

Підвечірок

16.40-17.30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні ігри, самостійна діяльність дітей, бесіди з батьками,

повернення дітей додому

 

2. Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється:

§ за режимними моментами за блочно-тематичним принципом - групи №1, 2, 3, 4,

5, 6,7, 8, 9, 10.

 

3. Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

 

4. Форми організації освітнього процесу

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається

занятійній моделі організації освітнього процесу.

Заняття проводяться, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих занять становить:

- у групі раннього віку – 10-15 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15-20 хвилин;

- у середній групі –20-25 хвилин;

- у старшій групі –25-30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Організація занять у мовних групах має свою специфіку.

Види логопедичних занять:

 фронтальні ігри-заняття – вся група (тривалість - 25 хв.);

 підгрупові ігри-заняття – 4-6 дітей (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) (тривалість - 25 хв.);

 індивідуальні ігри-заняття – 1 дитина (тривалість - 10-15 хв.)

Планування також включає наступні організовані форми освітньої роботи:

§ організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;

§ організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;

§ організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;

§ організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична,

літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;

§ організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

§ організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги, ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 

5. Навчальне навантаження

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 


види діяльності за освітніми лініями

кількість  занять  на тиждень

 по віковим групам

 Раннього
віку
(від 1  до
2 років)

Перша
молодша
(від 2 до 3  років)

Друга
молодша
(від 3  до 4  років)

Середня
(від 4  до 5 років)

Старша
(від 5 до 6 (7)
років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення із природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність

(музична, образотворча, театральна та інша)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення  і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

*Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять

на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги за вибором батьків

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

**Максимально
допустиме  навчальне навантаження на тиждень
на   дитину (в  астрономічних  годинах)

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

   

ОРГАНІЗАЦІЯ  СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ

МОЛОДШОГО  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Види діяльності за освітніми лініями

Перша молодша група (від 2 до 3 років

 

 

 

Перша молодша група (від 2 до 3 років

Друга молодша група

(від 3 до 4 років)

Друга молодша група

(від 3 до 4 років)

 

«Малятко»

«Теремок»

«Чомусики»

«Бджілка»

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

4

4

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкув.

2

2

3

3

Здоров`я та фізичний розвиток

 

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

12

12

14

14

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

1,4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ОРГАНІЗАЦІЯ  СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Група «Семіцветік»,

день

Пріорететна

діяльність

Діяльність організована дорослим зі всіма дітьми (перша половина дня)

Діяльність із підгрупами дітей за ініціативою дорослих чи дітей (ІІ половина дня)

Індивідуальна робота з дітьми

Самостійна діяльність дітей

1

Комуніка

тивна

1.Мовленнєва діяльність

2 Пізнавально дослідницька діяльність \ у світі природи, у світі людей, елемнтарні матматичні уявлення

3.Здоровя зберігальна , рухова діяльність

Мовленнєві ігри

Рольові діалоги

Драматизації

Індивідуальні завдання для дітей

Активність дітей у розвивальному просторі групи.

2

Художньо -естетична

Художньо –естетична діяльність: малювання, ліплення аплікація конструювання.

2 Художньо – еститична діяльність:музика

Народні ігри

Обрядові ігри

Індивідуальні завдання для дітей

Активність дітей у розвивальному просторі групи

3

Ігрова

1.Мовлення

2.Пізнавально дослідницька діяльність \ у світі природи, у світі людей, елемнтарні матматичні уявлення

3.Здоровя зберігальна , рухова діяльність

Ігри з правилами

Індивідуальні завдання для дітей

Активність дітей у розвивальному просторі групи

4

Здоровязберігальна

рухова

1Пізнавально дослідницька діяльність \ у світі природи, у с віті людей, елемнтарні матматичні уявлення

 2.Художньо –естетична діяльність: малювання, ліплення аплікація конструювання.

3.Здоровя зберігальна , рухова діяльність

Ігри- змагання

Естафети

Рухливі ігри

Індивідуальні завдання для дітей

Активність дітей у розвивальному просторі групи

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ

СТАРШОГО  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Дні тиж

ня

Старша

група

«Сонечко»

Старша

Група

«Капітошка»

Понеділок

1.Розвиток мовлення+соціум

2.Худ. прод діяльність ліплення

3.Музичне

1.Розв мови  + озн з соціумом

2.Ліплення

3. Фізичний розвиток

ІІ половина

Профіль

Вівторок

1.Ознайомлення з природ довкіллям

2.Логіко – математичн розвиток,

3. Фізкультура

ІІ пол.дня

  Гурток

1. озн з довкіл

2Математика +економіка

3. Музика                                                                                                                             ІІ пол.дня

  Гурток

Середа

1. Мовленнєва діяльність грамота                                 

 2. Озн з соціумом

3. Музичне

 ІІ пол.дня       

Розвага            

1. Розвиток мовлення   +грамота                                 

 2.Худ. ест діяльність

3. Фізкульт

 ІІ пол.дня       

Розвага

Четвер

1.Математика

+конструювання +економіка

2. озн з природ + аплікація

3 Фізкультура.

1. Математика +конструюван

2. Ознайомл з довкіллям.

3 .Музика

ІІ пол.дня         ОБЖД

П’ятниця

1.Озн з соц. +народознавст

+розвит мови

2.Малювання

 

1. Озн з соц. +народознавство

2. Розвиток мовлення

3. Малювання.

                     

6. Види і типи занять

У освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

 фронтальні заняття (вся група);

 групові заняття (до 15 дітей);

 індивідуально-групові заняття (до 8 дітей);

 індивідуальні заняття (1-4 дітей).

 

Види занять:

 комплексні заняття;

 тематичне заняття

 комбіноване заняття

 домінантне заняття

 сюжетно-динамічні заняття

 інтегровані заняття

 

8. Інноваційна діяльність

Для підвищення якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти запроваджуються:

інноваційні освітні технології: 

Технологія інформаційно-ігрової творчості Н. Гавриш.

Розвивальні ігри Б. Нікітіна

    Блоки Дьнюша

кольорові палички Кюїзенера

Інформаційно-комунікативні технології

Складання розповідей за схемою Ткаченко.

  • Арт-терапія
  • Казко – терапія
  • Музикотерапія
  • Кольоротерапія
  • Пісочна  терапія
  • Ізотерапія
  • Краплетерапія
  • У К Т

 

інноваційні здоров’язбережувальні технології:

«Театр фізичного фізичного розвитку та оздоровлення» М. Єфименка

Фітбол-гімнастика

Елементи казкотерапії

Кольоротерапія

Арт-терапія

Пісочна терапія

§ Психогімнастика

§ Гімнастика пробудження

§ Дихальна гімнастика

§ Зорова гімнастика

§ Пальчикова гімнастика

§ Самомасаж

 

                                                            

  Розділ VI.

 Освітні завдання та результати освітньої діяльності

 

     Ранній вік (третій рік життя) за програмою «Дитина»

 

 зміст

                         Освітні завдання

Особистість дитини

 

 

Здоровя

та фізичний

розвиток

Спрямовувати роботу на забезпечення охорони та зміцнення  здоровя дітей

Сприяти оволодінню дітьми життєво  необхідними рухами з метою природної адаптації до умов навколишнього середовища.

Формувати вміння  зберігати стійке положення тіла, орієнтацію у просторі

● Розвивати активність і самостійність дітей у процесі виконання фізичних вправ та ігрових дій з предметами.

Домагатися радісного, емоційно піднесеного настрою у дітей в процесі виконання рухових дій, запобігати психічній і фізичній перевтомі.

 

Мовлення дитини

Розвивати розуміння мовлення дорослих без опори на наочність.

●Сприяти розвитку активного мовлення: виховувати звукову культуру мовлення, збагачувати та активізувати  словник дій   ноою лесикою, вчити правильному використанню основних граматичних форм, формувати елементарні навички мовленнєвого спілкування з дорослими та однолітками, стимулювати до розповідного мовлення.

Дитина в соціумі

                Предметний світ

Збагачувати чуттєвий досвід дітей, розширюючи знання про речі навколо.

Вчити називати предмети побуту, якими користується дитина

Вчити впізнавати власні речі та речі членів родини.

●Викликати бажання впізнавати предмет, маніпулювати ним, використовувати у власній діяльності

●Вчити розрізняти предмети за назвами.

●Ознайомлювати з властивостями речей.

●Розвивати вміння обєднувати речі за певними ознаками, знаходити схоже.

 

Соціальний світ

Сприяти розвитку інтересу до соціального світу, бажанню спостерігати, пізнавати його, брати участь у спільній діяльності.

●Формувати елементарні поняття про взаємени між людьми,                виховувати культуру поведінки.

●Формувати доброзичливі стосунки в групі між дітьми.

Природа планети Земля

Розвивати цілісне сприйняття природи у гармонійному поєднанні пізнавальних, етичних, естетичних, практичних мотивів взаємодії з нею.

Дати знання про доступні розумінню дітей явища та обєкти природи, представників рослинного і твариного світу: назву найбільш характерні особливості, правила взаємодії.

Сенсорні еталони

Збагачувати досвід дітей різноманітними сенсорними враженнями

●Розвивати відчуття та сприймання (зорові слухові,  тактильні та ін)

●Залучати до сенсорних дидактичних ігор, різноманітних дій з предметами та іграшками.

● вчити групувати предмети за певними сенсорними ознаками: кольором, величиною, формою, створювати  ситуації, які спонукають дитину до виділення цих ознак предметів.

Конструкторсько – будівельні ігри

Формувати у дітей інтерес до конструювання з будівельного матеріалу, ознайомлювати  з його найпростішими  конструктивними властивостями.

● Формувати уявлення про колір, форму, величину, початкові просторові уявлення ( довжина , висота, взаєморозташування предметів та їх частин)

●Залучати дітей до створення найпростіших конструкцій з кубиків і цеглинок, вчити правильно називати їх, використовувати конструкції в ігровій діяльності, добираючи іграшки відповідного розміру.

                    Гра дитини

● Створювати умови для розвитку предметних та символічних ігрових дій у дітей третього року життя, формувати вміння використовувати в іграх набутий життєвий досвід та будувати  нескладний ігровий сюжет. Вчити  дотримуватись правил гри, доводити розпочату справу до кінця.

Розвивати уміння самостійно займати себе грою, добирати іграшки для гри; вчити використовувати у грі іграшки ( ляльку зайчика, котика) як партнера, перетворюючи їх на персонаж. Формувати дбайливе ставлення до іграшок, вміння складати їх на місця.

Спонукати до спільних ігор з вихователем та іншими дітьми.

● Викликати за допомогою гри позитивні емоції,  бажання імпровізувати та фантазувати

Образотворча майстерня

●Підтримувати у дітей інтерес до образотворчої діяльності.

●Розвивати емоційну чутливість, уміння милуватися, захоплюватися красою барв, форм та їх поєднанням.

●Навчати   дітей у різних видах образотворчої діяльності (малювання, ліплення) відображати явища та предмети довкілля.

●Формувати уявлення про властивості образотворчих засобів.

●Знайомити дітей з основними кольорами спектра ( чероним, синім, жовтим) та можливостями утворення  з них інших.

●Заохочувати до використання у грі як предметів – замінників виробів, виготовлених власними руками.

 

Музичний калейдоскоп

●Збагачувати досвід дітей музичними враженнями, сприяти засвоєнню елементарних понять про музику.

●Вчити слухати музику від початку до кінця, розуміти зміст музичних творів та визначати їх характер (веселий, бадьорий, сумний, спокійний)

●Викликати  бажання  слухати музичні твори та спів пісень,  стимулювати  прагнення слухати їх у виконанні педагога.

●розвивати  уміння підспівувати окремі склади, слова та закінчення   фрази пісні, вчити співати самостійно нескладні пісні, що будуються на простій мелодії в діапозоні мі-соль ля; формувати уміння чисто передавати звучання мелодії з пісенними фразами, що повторюються.

● Формувати співочі навики дітей.

● Формувати вміння своєчасно змінювати рухи під час виконання

танцю, гри.

●  Вчити відчувати темп, метричну пульсацію, ритм музичного твору та рухатися відповідно до них.

 ●Залучати дітей до активної участі у всіх  видах музичної діяльності.

 

 

Театральна мозаїка

●Ознайомити дітей з можливостями театралізації літературних творів шляхом розігрування їх змісту за ролями з використанням допоміжних засобів: костюмів, ( чи їх елементів), іграшок, декорацій,спеціального облднання (ширма,  завіса, допоміжних предметів.

●Формувати уміння сприймати театральні постановки у виконанні вихователя, батьків чи професійних акторів, емоційно відгукуватися на них ( підтримувати  позитивних персонажів та засуджувати негативних, проявляючи  свою реакцію на спектакль жестами, вигуками, мімікою, дякувати акторам  аплодисментами)

● Вчити наслідувати голоси птахів і тварин, передавати елементарні рухи: пташка - літає, зайчик - стрибає

● Формувати вміння передавати свої почуття емоціями, словами, жестами, інтонацією. Формувати позитивну реакцію на теа-тралізоване дійство, емоційний відгук, бажання займатися театра-лізацією. Вчити співпереживати героям дійства (симпатизувати позитивним і обурюватися пове-дінкою негативних персонажів).

 ●Розвивати інтонаційну виразність мовлення, вміння брати участь у драматизаціях.

 

 

Літературна скринька

● Розвивати здатність слухати і розуміти мовлення дорослого, зверненого до всіх дітей

●Спонукати дітей зацікавлено слухати літературні твори, розуміти їх зміст; відповідати на запитання дорослого.

● Вчити повторювати найпростіші потішки, коротенькі вірші, у ході розігрування виконувати відповідні рухи, дії з іграшками; співпереживати, співчувати персонажам творів.

● Розвивати вміння самостійно розглядати ілюстрації, акуратно поводитися з книжкою.

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Молодший дошкільний вік (четвертий рік життя) за програмою «Дитина»

 

Освітні лінії

зміст

Освітні завдання

Особистість    дитини

 

Здоровя та фізичний розвиток

 ●Охороняти і зміцнювати здоров’я дітей засобами різних видів гартувальних процедур, рухливих ігор, формування правильної постави.

 ●Підводити дітей до розуміння, що природа, земля - важливі чинники здоров’я. Формувати навички правильної поведінки у природному довкіллі.

 ●Формувати потребу дотримання

●Дотримуватися радісного , емоційно піднесеного настрою  у дітей в процесі виконання рухливих дій, запобігати психічній і фізичній перевтомі.

 

 

Гігієна життєдіяльності

 

· Привчати дітей стежити за охайністю одягу під час занять із фізичної культури, самостійно переодягатися. Прищеплювати гігієнічні навички.

●  Сприяти дотриманню дітьми режиму дня та забезпечувати фізичний розвиток.

● Закріплювати вміння самостійно виконувати гігієнічні процедури та дотримуватись культури споживання їжі.

●Виконувати профілактичні заходи з метою запобігання захворюванням.

 

 

    в соціумі

 

    Соціальний світ

●Сприяти розвитку інтересу до соціального світу, бажанню спострігати, пізнавати його,  брати участь у спільній діяльності.

●Формувати елементарн поняття про взаємени між людьми, виховувати культуру поведінки.

●Формувати доброзичливі стосунки в групі між дітьми.

●Формувати гуманні почуття, елементарні уявлення про доброту, чуйність, товариськість, уважність; удосконалювати форми ввічливого звертання до дорослих та однолітків.

● Виховувати прагнення стримано поводитися, припустимої поведінки, належну дистанцію різними людьми.

●Формувати у дітей навички організованої поведінки вдома, на вулиці, у громадських місцях; навчати бути уважним до дорослого та до його звернень.

 

 

                                              Дитина

                                Предметний  світ

●Закріплювати та розширювати знання дітей про предмети побуту та домашнього вжитку, їх назви, призначення, правила використання.

●Вчити розуміти, що речі складаються з частин, які мають свої назви (шафа-дверцята, полички, замочок)

●Учити порівнювати і групувати предмети за певними ознаками: кольором,  формою, частинами ( ніжки у стільчика, ніжки у ліжка);розрізняти подібні предмети.

●Учити встановлювати елементарні взаємозвязки між ознаками  предметів, предметами( у грібенця зубчики, як у виделки)

●Підводити дітей до розуміння видових ознак за якостями (черевички різного кольору, величини) та  родових за  функціональним призначенням(меблі, одяг, іграшки)

●Виховувати зацікавлення предметним світом, бережливе ставлення до речей.

 

Дитина у природному довкіллі

Природа планети земля

●Дати дітям знання про різноманітні явища та обєкти природи: назви,основні особливості зовнішнього вигляду. Пристосування до умов життя рослині тварин; вплив явищ природи на життя і розвиток живих істот.

●Виховуватимемоційне ставлення до природи: вміння помічати її красу і тендітність, милуватися обєктами та явищами, бажання долучатися до праці в природі.

●Вчити елементерним діям з поліпшення природного середовища ( прибирання ділянки, догляд за рослинами, допомога тваринам)

 

Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі

Сенсорні еталони

●Розширити та збагачувати досвід дітей у сенсорно –пізнавальній діяльності.

● На основі отриманого досвіду долучати до здійснення математичних  та операцій у різних видах діяльності.

● Формувати у дітей інтерес до конструювання. Вчити відбирати матеріал з урахуванням його конструктивних можливостей, помічати у конструкціях логіко – математичні характеристики.

●Ознайомити дітей з конструктивними властивостями паперу.Розширювати і збагачувати первинні орієнтації дітей  в кількісних  та часово – просторових відношеннях  навколишньої дійсності.

●Формувати інтерес до навколишнього світу та елементарній логіко – математичної діяльності.

●Підтримувати бажання дітей конструювати, сприяти винекненню  радісних відчутів від пізнання та створення нового.

у світі культури

Образотворча майстерня

●Продовжувати формувати у дітей зацікавленість образотворчою діяльністю.

●Стимулювати ініціативність дітей під час занять образотворчим мистецтвом

●Викликати  емоційний відгук  на зміст занять з образотворчого мистецтва.

●Формувати уміння  використовувати  трізні техніки малювання

●Розширювати діапазон прийомів ліплення,   навчати основам аплікації

 Дитина

Музичний калейдоскоп

●Виховувати емоційну сприйнятливість до творів музичного мистецтва.

● Знайомити з основними музичними жанрами (пісня, танець, марш), сприяти розвитку музичної памяті.

●Формувати уміння  розрізняти характер музики(веселий, сумний), впізнавати знайомі пісні та пєси, сприяти розвитку емоційного відгуку на музичні твори

          Театральна

             мозаїка

●Ознайомити дітей з різними видами театру.

●Вчити емоційно відгукуватися на зміст вистав та постановок.

●Розвивати творчі здібності  в елементарній театралізованій діяльності.

●Поетапно формувати правила етичного сприйняття театралізованих дійств

●Виховувати позитивне ставлення до виконаних речей.

 Літературна скринька

●Підтримувати інтерес дітей до художньої літератури, розвивати бажання слухати  літературні твори різних жанрів.

 ●Сприяти запам’ятовуванню віршів і утримуванню їх у пам’яті. ●Формувати вміння читати вірші напам’ять виразно, не пропускаючи і не змінюючи порядку слів у тексті.

 ●Формувати вміння помічати в казках повтори, пісеньки та їх відтворювати.

● Залучати дітей до інсценування знайомих казок, дослівного від-творення тексту, відповідної інтонації, рухів, жестів, міміки героїв твору.

● Спонукати дотримуватися правил користування книжкою.

 

 

                           Мовлення дитини

У світі

звуків

● Розвивати мовленнєвий слух та моторику артикуляційного апарату

●Виробляти чітку дикцію під час вимови звуків.

 ●Здійснювати підготовку до вимови складних щодо артикуляції звуків ([ш], [ж], [ч], [щ], [л]), виправляти загальне пом’якшення вимови.

●Вчити користуватися засобами інтонаційної виразності мовлення (тон, тембр голосу, темп, наголос, сила голосу). Не допускати швидкого темпу мовлення

 

 

 

Ми розмовляємо    

 

· Вчити дитину вести діалог, розвивати вміння слухати і розуміти мовлення, звернене до неї, вступати в розмову і підтримувати її, відповідати на запитання і самому запитувати, пояснювати.

 ●Розвивати монологічне мовлення: формувати вміння слухати і розуміти зв’язні тексти, будувати самостійні висловлювання

 

 

  Ми

  розповідаємо

●Розвивати уміння слухати і розуміти та розуміти розповідь дорослого , художній твір.

●Вчити переказувати  зміст добре знайомих  літературних творів за допомогою  навідних запитань дорослого                  та сумісного  переказу, відтворюючи  послідовність подій , предаючи  мову персонажу.

 

 

                          Гра дитини

● Заохочувати дітей до ігрової діяльності, відображення в іграх оточуючої дійсності

● Збагачувати ігровий досвід дітей через ознайомлення з природним та суспільним довкіллям

●Сприяти розвитку ігрових умінь кожної дитини відповідно до її інтересів та особистісних якостей

● Розвивати та виховувати елементарну ігрову культуру поведінки: дотримуватися правил гри, гратися з іншими дітьми, доводити розпочату гру до кінця. Вчити бережно ставитися до іграшок

 

 

     

 

 Середній дошкільний вік (пятий рік життя) за програмою «Впевнений старт»

 

Освітні

лінії

зміст

                          Освітні завдання

                    

Особистість дитини

                     Здоровязберігальна,

    рухова активність

● Розвивати інтерес до рухової діяльності  та формування потреби у систематичних заняттях фізичними вправами.

●Розвивати мотивацію до основ здорового  способу життя.

●Розвивати бажання дотримуватись правил безпечної поведінки

●Заохочувати до постійного піклування про власне здоровя

●Навчати елементарним навичкам організації фізкультурно – оздоровчої діяльності

● Навчати правилам безпеки життєдіяльності, під час виконання різних видів оздоровчих процедур, рухів, фізичних вправ та рухової активності.

Дитина у природному довкіллі

У світі природи

● Розвивати уявлення про своєрідну красу природного довкілля,  будови дерев, кущів, геометричного  різноманіття листя рослин

●Розвивати  інтерес до спостереження за природними явищами (дощ, сніг, туман, ожеледиця,  та іній 0 порами року,, змінами в природі і тваринному світію

●Навчати  помічати  та визначати  сезонні зміни в природі.

● Навчати помічати  та визначати добові зміни (ранок, день, вечір, ніч)

●Навчати використовуати природний матеріал у пізнавальній діяльності.

●створювати умови в яких дитина   проявлятиме піклування за обєктами рослинного та тваринного світу.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Елементарні математичні явлення

●Формувати уявлення про матматику, як частину реального світу, яка втілена у предметах і явищах довкілля та відображається  у різних  відносинах між ними ( просторових, кількісних); інтерес до процесу пізнання нового, незвичного у предметах і обєктах довкілля, що вимигає застосування математичних знань, умінь, навичок.

●Формувати інтерес до пізнавальної діяльності математичного змісту;

●Розвивати абстрактне мислення

● Розвивати бажання виконувати математичні завдання.

●Навчати елементарним дослідницьким діям за допомогою сенсорної системи

●Навчати  умінням навчальної діяльності (порівняй, порахуй, обєднай, зваж)

●Знайомити з цифрами від2до5

●Навчити диференціювати ірозуміти порядкові та кількісні числівники (без уживання термінів)

● Навчити порівнювати два предмети за параметрами довжина, ширина, висота.

● Навчити розпізнавати геометричні фігури (трикутник, квадрат, прямокутник) за їх властивостями( сторони, кути);ознайомити із ціліндром, упізнавати та називати його на основі порівняння і протиставлення з іншими знайомими геометричними фігурами.

Мовлення дитини

Звукова культура

●Формувати правильну звуковимову всіх звуків рідної мови, удосконалювати дикцію, розвивати голосовий апарат, мовленнєвий слух, фонематичне сприйняття, мовленнєве дихання.

              Словник

● Приділяти увагу правильному розумінню слів, точному вживанню їх за смислом.

●Розширювати активний словник.

●Розвивати розуміння та навики вживання слів, що відбивають видові та розвивати розуміння та навики вживання слів, що відбивають видові та родові поняття, вчити використовувати узагальнюючі слова.

Монологічне мовлення

● Учити переказувати короткі казки та оповідання  - які вже знайомі дітям, так і щойно прочитане.

●Формувати вміння складати невеликі оповіді за змістом картин за допомогою вихователя, а також оповіді з особистого досвіду

●Учити складати оповідь про іграшку ( спочатку зопорою на структурно –сематичну схему, потім самостійно).

Навчання основ грамоти

●Продовжувати знайомити з термінами «слово», «звук», практично вчити розуміти і вживати ці слова при виконанні вправ

●Звернути увагу на подовженість звучання слів (короткі та довгі)

●Учити виділяти голосом звук у слові: промовляти його голосніше, чіткіше

Гра дитини

Сюжетно – рольова гра

 

●Заохочувати до спільних сюжетно-рольових ігор.

 

● Розвивати зацікавлення дітей різними видами ігор, уміння дотримуватися правил, дружно гратися, завершувати гру.

 

 

Конструкторсько –будівельні ігри

●Навчати свідомо обирати партнерів по грі, спільно зними відтворювати реальні та уявні сюжети, узгоджувати свої дії з іншими дітьми, домовлятися, орієнтуючись на групові інтереси, поводиться відповідно до ігрової ситуації, підкорятися вимогам партнерів та правилам гри.

●Виявляє інтерес і бажання до відображення широкого кола обєктів довколишньої дійсності, використовуючи при цьому попередньо набутий досвід діяльності з різними конструкторами, природним та штучним матеріалом

Дитина у світі культури

Образотворча діяльність

 

· Розвивати стійкий інтерес до образотворчого мистецтва.

· Формувати вміння емоційно сприймати твори мистецтва, розповідати про них.

 ·Ознайомлювати з видами образотворення: графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, архітектура; жанрами: живопис, портрет, пейзаж, натюрморт.

·Удосконалювати набуті навички образотворення, вміння використовувати засоби передачі предметів і явищ довкілля (лінія, крапка, мазок, пляма, форма

 

 

Музична      діяльність

·Розвивати здатність захоплюватися красою творів музичного мистецтва , емоційно відгукуватися на них; радісні почуття від сприймання музичних творів різних жанрів

·Розвивати  увлення про пісенний жанр, його тематичне і жанрове різноманіття; бажання виконувати народні і створені композиторами пісні самостійно та у груп;  почуття радості від власного співу.

 · Вчити грати на музичних інструментах різних груп (шумові, ударні, клавішні, духові, струнні); відтворювати на ударних і шумових дитячих музичних інструментах прості ритми у процесі супроводу поспівок, пісень та інструментальних композицій.

·Вчити основним співочим умінням: брати дихання на початку співу, між короткими музичними фразами; починати спів після музичного вступу і закінчувати разом з іншими дітьми

 

 

Театральна діяльність

  ·Розвивати інтерес до театральних вистав за допомогою різних видів театру , бажання їх переглядати;

·Розвивати інтерес дітей до ляльководіння театральних ляльок

·Формувати елементарні уміння акторського перевтілення у образи різних персонажів казок, віршів, пісень шляхом імітації їх міміки, жестів, рухів, інтонації.

·Знайомити з різними видами театру

Дитина в соціумі

У світі людей

 

· Формувати моральну позицію дитини, ціннісні орієнтири, інтереси та потреби.

 ·Виховувати позитивні почуття до рідних, повагу до старших.

 ·Сприяти розвиткові дружніх взаємин між дітьми, проявів турботи про ровесників та інших дітей.

· Виховувати ініціативність у становленні товариських взаємин з однолітками, вміння проявляти турботу про молодших дітей.

· Формувати охайність у зовнішньому вигляді.

·Виховувати культуру поведінки за столом, у громадських місцях.

· Формувати уявлення про самого себе, як частину соціуму,

·Навчати різним способам пізнавальної взаємодії

·Навчати навичкам  роботи у парі та співпраці в малих групах

· Навчати навичкам співпраці у дружньому колі

 

 

    Старший дошкільний вік (шостий рік життя) за програмою «Дитина»

 

Освітні лінії

зміст

 Освітні завдання

Особистість дитини

Здоровязберігальна, рухова діяльність

 · Спрямовувати роботу на збереження здоровя,покращення показників фізичного розвитку,підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища

 ·Розвивати уміння  доцільно використовувати набутий руховий досвід  у самостійній руховій діяльності

 ·Забезпечувати усвідомлення дітьми значення рухової діяльності,  за гартувальних заходів, засобів оздоровлення для збереження власного здоровя та покращення фізичного  розвитку,удосконалення функціональних можливостей організму

· Формувати уміння домовлятися про спільну рухову діяльність, планувати її, обговорювати правила рухливих ігор, особливості виконання фізичних вправ.

·Формувати інтерес та позитивне ставлення до активної рухової діяльності, бажання досягати певних успіхів,  долати перешкоди, особисті труднощі, отримувати м’язову насолоду від рухової діяльності.

 

Безпека життєдіяльності

 

 · Продовжувати ознайомлювати з правилами пожежної безпеки дорожнього руху.

 ·  Формувати знання про безпечне поводження на природі.

 · Формувати вміння обережного поводження в побуті та надання першої допомоги у разі травми.

 · Закріплювати правила поводження з чужими людьми.

 · Формувати знання про стихійні явища, характерні ознаки, негативні наслідки та безпечне поводження під час їх виникнення.

 

 

                                                                                                  

                       Дитина в соціумі

                                        

                      Предметний світ

· Поглиблювати знання дітей про предметний світ, привертати увагу до значення краси та привабливості предмета, доцільність розташуваня красивих речей у приміщеннях.

· Продовжувати вчити дітей називати суттєві ознаки й особливості предметів, розуміти взаємозв’язок між їх властивостями, будовою та матеріалом, з якого вони вироблені

· Виховувати естетичний смак, охайність відчуття необхідності порядку та чистоти

Соціальний світ

· Продовжувати формувати морально –етичні уявлення про взаємини з іншими людьми (дорослими та однолітками)

· Формувати активне діяльнісне ставлення до суспільного довкілля, бажання брати участь у спільній діяльності з дітьми та дорослими, вміння знаходити спільну мову, виходити із суперечливих ситуацій.

· Формувати основи патріотичних почуттів, громадської свідомості.

 

                        

  Дитина у природному      довкіллі

                                              У світі природи

Формувати елементарні уявлення про:

природу нашої планети (клімат, ландшафт, водойми, тварини, рослини тощо);

явища природи;

рослини;

тварин;

природу як живу екосистему;

всесвіт;

взаємозалежність діяльності людини та стану природного довкілля;

Навчати:

розрізняти природні явища, називати їх;

дотримуватись правил поведінки у природі;

спостерігати за явищами природи та помічати зміни у стані природі;

помічати природні явища (температура повітря, вітер, опади тощо, їх ознаки).

 

Дитина у світі культури

Образотворча майстерня

Створювати емоційно позитивну творчу атмосферу на заняттях з образотворчого мистецтва.

Формувати у дітей знання про твори живопису

Стимулювати самостійну художню діяльність дітей

Формувати уміння естетично оцінювати власну образотворчу діяльність

Формувати естетичне ставлення до творів образотворчого мистецтва

 

  Музичний

калейдоскоп                                                                           

            Продовжити розвивати естетичне сприйняття та інтерес до музики

               Формувати музичну культуру через знайомство з творчістю композиторів різних країн та епох, класичною, сучасною, народною, націанальною музикою.

            Розширювати уявлення про музичні жанри на музичний тезаурус

           Продовжувати розвивати у дітей основні музичні здібності(емоційний відгук на музику; ритмічний, звуковисотний, тембровий та динамічний слух; музичну пам'ять; музичне мислення)

 

Літературно –художня діяльність

Продовжувати ознайомлення з фольклорними та авторськими творами різних жанрів та тематики як української, так і світової літератур, творами письменників-класиків, сучасних українських письменників.

Продовжувати ознайомлення з дитячою книгою, формування читацької грамотнасті

Вчити  уважно слухати, усвідомлювати дею та зміст складніших за обсягом художніх  творів різних жанрів (казка, оповідання, вірш, байка) української та зарубіжної літератури для дітей; запам’ятовувати і пригадувати жанр, назву та автора художнього твору (за фрагментами, ілюстраціями, описом героїв)

Ознайомити дітей з байкою, учити розуміти її мораль

учити впізнавати та визначати жанр твору на слух6 казка,вірш, оповідання, байка; здійснювати елементарний аналіз літературно – художньої структури художнього твору.

 

 

                                 Театральна діяльність

Продовжувати залучати дітей до пізнання елементарних основ театрознавства та сценографії, закріплювати знання театральної термінології ( складові приміщення театру та структурні частини вистави, види ширм, назви театральних ляльк та їх елементів тощо).

Навчити прийомам виготовлення ширм та театральних ляльок, створення аквагриму, підбору світлового та звукового супроводу до театральної постановки чи театралізованої гри, виготовлення декорацій та одягу акторів.

Закріпити знання форм літературних творів, що театралізуються (казка, вірш, оповідання)

Продовжувати формувати вміння емоційно сприймати та відгукуватися на театральні вистави й інсценівки у виконанні дорослих (оцінювати вчинки героїв, описувати риси їхнього характеру, особливості передачі образів театральних персонажів).

Спонукати до налагодження стосунків із партнерами по грі чи сцені(допомагати одне одному, вступати у діалог, помічати та називати акторські чи режисерські уміння одне одного).

Стимулювати прагнення дітей до самореалізації у режисерському задумі чи акторській імпровізації

Заохочувати внесення авторських творчих фрагментів чи неочікуваних сюжетних поворотів у знайомий сценарій.

                                     

  Гра      дитини

                                      

 Ігрова  дяльність

Створювати умови для виникнення, розвитку, поєднання різних видів ігор (сюжетно рольових, конструктивно – будівельних, театралізованих тощо)

Збагачувати ігровий досвід дітей

Вчити дотримуватись правил гри, за потреби самостійно змінювати їх за домовленістю з іншими учасниками гри.

Продовжувати вчити дітей самостійно обирати ігри, іграшки, грати на самоті, об’єднуватись з однолітками на основі ігрового задуму, рольової взаємодії, особистих уподобань, дотримуватись рольових способів поведінки.

Удосконалювати у дітей вміння спілкуватись одне з одним під час гри, висловлювати власну думку, дотримуватись норм та етикету спілкування.

                                                           

Дитина в сенсорно –пізнавальном

просторі

математичні

        

                уявлення

Виховувати інтерес до логіко –математичних вправ та завдань.

Викликати радість від пізнання нового.

Вчити застосовувати домірні прийоми виявлення відношень і закономірностей між предметами та явищами у повсякденному житті.

               Конструювання   

 

Продовжувати розкривати конструктивні можливості різних матеріалів

вчити дітей створювати власні конструкції з урахуванням умов їхнього використання; перетворювати запропоновані зразки відповідно до заданих умов.

Формувати вміння визначати форму конструкції та її деталей за схожістю зі знайомими обємними та площинними геометричними фігурами, визначати відносну величину частин.

Сприяти формуванню у дітей просторового орієнтування і розвитку на цій основі конструктивної творчості

Залучати до виконання колективних конструкцій,об’єднаних одним змістом, правильно розміщувати окремі об’єкти один відносно одного з урахуванням загального задуму.

Вчити конструювати за темою, за власним задумом.

Виховувати раціональне та економне ставлення до речей та матеріалів

Виховувати позитивне ставлення до колективної роботи.

                                           Молення дитини

                                     Мовленнєва діяльність

●Продовжувати виховувати любов до рідної мови.

●Формувати культуру мовного спілкування.

● Виховувати звукову  культуру мовлення.

● Сприяти лексичному розвитку – збагачувати й активізуватим словник дітей назвами предметів, якостей, дій, антонімами, епітітами, онанізмами, скоромовками, загадками, приказками, прислів’ями, сприяти поглибленому розумінню значення і смислових відтінків слів і словосполучень, оволодінню узагальненнями, уточненню значення слів, засвоєнню їх багатозначності, активізації словника у різних мовленнєвих ситуаціях

● Удосконалювати граматичну правильність мовлення – правильно вживати форми слів та сполучати їх в різних типах речень

 ●Розвивати зв’язне мовлення – учити  доречно відповідати на різні  види запитань, звертатися із запитаннями; в розмові із співрозмовником чітко, точно, зрозуміло для інших виражати свої думки, прохання, наміри , бажання у ввічливій формі.

         ●Формувати вміння користуватися різноманітними способами спілкування – словесними, мімічними, пантомімними залежно від життєвої ситуації; запам’ятовувати та переказувати казки, оповідання, складати різні види розповідей; розвивати мовленнєву та пізнавальну активність , спонукати до словесної творчості.

●Навячати елементів грамоти – сприяти усвідомленню дитиною мовлення шляхом практичного ознайомлення з елементами мови (реченням, словом, складом слова, звуком, букваю).

● Формувати вміння проводити звуковий аналіз мовленевих слів різної звукової структури, давати характеристику звука, що виділяється в мовленнєвому слові, визначити місце наголосу в словах, вчити алгоритму усвідомленого читання складів, слів у межах вивчених літер. Готувати руку дитини до письма.

 

 

 

   Компетентності Базового компонента дошкільної освіти є кінцевим результатом

 освітнього процесу дошкілля

Здоров’я-збережувальна компетенція

. Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статті; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримання правил безпеки життєдіяльності

Особистісно-оцінна компетенція

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього.

Родинно-побутова компетенція

Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних і близьких членів родини.

Соціально-комунікативна компетенція

Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Природничо-екологічна компетенція

Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.

 Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чис­тоти природного довкілля, заощадливого викорис­тання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля.

Предметно-практична компетенція

Обізнана із предметним світом, його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо), виготовленням предметів довкілля. Орієнтується у предметному середовищі за місцем проживання, дотримується елементарних правил поведінки на вулицях і дорогах. Користується побутовими предметами за призначенням. Обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес і повагу до професій, бере участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовує елементарні економічні поняття; ощадливо ставиться до речей, грошових коштів.

Художньо-продуктивна компетенція

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки ― образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури.

Ігрова компетенція

Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.

Сенсорно-пізнавальна компетенція

Виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією; моделює, експериментує в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовуючи умовно-символічні зображення, схеми. Орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.

Математична компетенція

Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і запам’ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; вміє розв’язувати задачі і приклади на додавання і віднімання  в межах 10.

Фонетична компетенція

Оволодіває чіткою вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень, відповідно до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; оволодіває мовними і немовними засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної мови.

Лексична компетенція

Оперує узагальненими словами різного порядку, стійкими загальновживаними словосполученнями; мовлення дітей набуває образності; за кількісною та якісною характеристикою словник дитини сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з дорослими і дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.

Граматична компетенція

Вживає (не усвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична форма тощо), має розвинене чуття граматичної форми; наявні корекційні навички щодо правильності вживання граматичних форм та порядку слів у реченні.

Діалогічна компетенція

Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його залежно від ситуації спілкування.

Монологічна компетенція

Володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв’язного мовлення; складає різного типу розповіді, імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів; доходить елементарних узагальнень, висновків; висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів; виявляє словесну творчість у різних видах мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва компетенція

Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне творчо самореалізуватися.

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій.

Комунікативна компетенція

Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції.

Інформатична компетенція

Обізнаність з  комп’ютером, способами керування комп’ютером за допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, комп’ютерні ігри  тощо) та елементарні прийоми роботи з комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку; вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером.

Комунікативно- мовленнєва компетенція

  Диференціює звуки іноземної мови,  вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні команди  та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання  стосовно імені, віку,  місця проживання тощо; знає та може озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; робить коротке зв’язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; уміє працювати в парах та групах.

 

 

                                                                    Розділ VI.

Модель випускника закладу

Характеристика розвитку дитини старшого віку, яка готова до шкільного навчання.

 Вона ґрунтується на досягненні психологічної зрілості дошкільника, що проявляється у практичній діяльності.

Психологічна розвиненість дитини дошкільного віку характеризується можливістю дитини проявити свою продуктивну активність у взаємодії з навколишнім світом через різні види діяльності. Така розвиненість передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини. Названі вище якості є фундаментальними для новоутворень дошкільного дитинства, вони визначають психічну активність дитини як суб’єкта розвитку та подальшого саморозвитку і забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціального статусу учня початкової школи. Дошкільна зрілість визначається сформованістю фізіологічних якостей та психічних процесів: • фізіологічних, що забезпечують більш досконалу моторику складних рухів, витривалість, розвиток силових якостей, спритність у руховій діяльності, орієнтацію в просторі та вдосконалення дрібної моторики; • емоційних, що надають дитині можливість виявити свій стан, настрій, розвинути та проявити пізнавальні, етичні та естетичні емоції; • когнітивних процесів, що надають дитині можливість пізнавати світ та бути активним суб’єктом пізнання (функціонування всіх когнітивних процесів сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, уяви); • вольових процесів, що надають дитині якісно нову можливість довільної регуляції поведінки та діяльності та характеризують новий етап розвитку психічних процесів – довільність. Розвиненість та зрілість (сформованість) названих вище психічних процесів надає дитині якісно нові можливості прояву свого «Я» у всіх видах діяльності. Дитина може діяти не тільки за зразком, але й творчо. Творчий рівень будь-якої діяльності демонструє особистісний рівень розвитку дитини, що спрямовує нові завдання її розвитку – самостійне та гармонійне поєднання рушійних сил активності («Хочу»), пошук потрібних можливостей – знань, умінь та навичок («Можу») – та особистісних механізмів регуляції поведінки для досягнення мети («Буду»). Творча активність дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності формує особистісні якості дитини – від елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого внутрішнього світу: думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, ідеалів, цілей, прагнень до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості (пізнавальної активності, емоційної сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, оптимістичними 34 переживаннями, реалістичними намірами). Сформованість самосвідомості (ідентифікація себе зі своїм «Я»; адекватна самооцінка; домагання визнання іншими її чеснот; уміння співвідносити «хочу», «можу», «буду»; здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі; орієнтування в своїх основних правах і обов’язках) – характеризує ступінь психологічної зрілості дошкільника. Якісний розвиток всіх психологічних досягнень дитини, що характеризується у комплексному визначенні «дошкільна зрілість» передбачає здатність дитини проявити особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності: грі, пізнавальній, художньо-образній (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях.

 

 

 

ПОКАЗНИКИ ПРОЯВУ ЗДІБНОСТЕЙ ТА НАХИЛІВ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

 

ПРОЯВИ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

Впізнає знайомі мелодії.

Почувши музику, із задоволення підспівує або поспішає танцювати під неї.

Під час співу або гри вкладає у виконання почуття, емоції.

Розуміє, може описати словами характер і настрій музики.

Самостійно наспівує почуті мелодії.

Швидко і легко повторює ритм, мелодію.

Вигадує власні мелодії. Вміє або вчиться грати на якому-небудь музичному інструменті. Обираючи самостійну діяльність, віддає перевагу музичній.

 

ПРОЯВИ АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

З легкістю спілкується з іншими дітьми і дорослими.

Охоче виступає перед аудиторією, бере активну участь у драматизаціях, ін­сценізаціях літературних творів.

Вміє зв’язно висловлювати свої думки.

Прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням щось роз­повідає.

Часто виражає свої почуття мімікою, жестами, рухами.

Змінює тональність, інтонації голосу, наслідуючи людину, про яку розповідає.

Копіює пози, вираз обличчя, тембр інших людей, персонажів літературних творів, вистав, фільмів тощо. Пластично й органічно рухається. Любить і ро­зуміє значення сценічного вбрання, іншої атрибутики для створення образу.

ПРОЯВИ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

Любить, коли їй читають і розповідають оповідання, історії, казки, билини.

Ставить багато запитань, добре запам’ятовує події та їх учасників.

Здатна довго утримувати в пам’яті почуті образи, прагне використовувати їх у нових сюжетах історій.

Любить фантазувати, складати оповідки, римувати.

Розповідаючи про що-небудь, уміє дотримуватися сюжету, не втрачає основної думки.

Виразно зображує персонажів своїх фантазій, передає їхні характери.

Вибирає у своїх оповіданнях слова, які передають емоційний стан героїв.

Виявляє багатий словниковий запас під час розповідання тощо.

 

ПРОЯВИ НАХИЛІВ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Дуже енергійна, віддає перевагу руховій діяльності, охоче заповнює нею своє дозвілля (фізичні вправи, елементи спорту, праця, танці).

Впевнена у своїх силах, не боїться фізичної втоми, синців і ґуль.

Смілива в оволодінні новими рухами, діями з новим фізкультурними інвен­тарем, подоланні природних перешкод.

Демонструє вищий, порівняно з багатьма однолітками, рівень володіння основними рухами (ходьба, біг, лазіння, повзання, стрибки, кидання і ло­віння, метання) і розвитку фізичних якостей (швидкість, спритність, сила, гнучкість, координація, рівновага, окомір).

Вирізняється широким діапазоном рухів, їх динаміки (швидко переходить від повільного до швидкого, від плавного до різкого руху і навпаки).

Налаштована на перемогу в спортивних, інших іграх змагального типу.

Має свого героя-спортсмена, цікавиться спортивними подіями, проявляє інтерес до окремих видів спорту.

 

ПРОЯВИ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

            Схильна до передання своїх емоцій засобами образотворчої діяльності.

            Найліпше сприймає візуальну інформацію.

            Помічає красу у природі, побуті, мистецтві, любить гарні предмети.

            Із задоволенням відвідує виставки, музеї.

            Висловлює власну думку про побачене з естетичного погляду.

            Охоче ліпить, малює, аплікує, майструє, комбінує фарби, інші матеріали, сама їх добирає і перетворює (змішує фарби).

            Створює різноманітні роботи, уникає однотипності в малюнках, поробках.

            Впевнено, з інтересом ознайомлюється з новими матеріалами і художніми техніками, має улюблені, застосовує їх на свій розсуд для реалізації задуму.

Робить спроби вносити елементи краси у найближче довкілля, охоче долу¬чається до дизайну одягу, приміщень, ділянки біля будинку, дитячого садка